Листа аутора и радова изабраних за изложбу Првог међународног бијенала радова на папиру, Приједор 2016.

Lista autora i radova izabranih za izložbu Prvog međunarodnog bijenala radova na papiru, Prijedor 2016.

The list of authors and artwork selected for The First International Biennial of Art exhibition, Prijedor 2016

Од  28. септембра  до 26. oктобра 2017. у  Музеју Козаре је постављена изложба „Графичке визије 4“.

Аутор ове изложбе, магистар вајарства Лепосава Милошевић Сибиновић се већ представила нашој публици у марту 2017.  са веома занимљивим ауторским пројектом „Вода у књигама умјетника-пергамент концертина“

С обзиром да је Лепосава дужи низ година провела у Мексику, њено стваралаштво па и уопштено сам приступ ликовној умјетности у великој мјери прожимају утицаји тог поднебља, као и интензина сарадња са мексичким умјетницима.

Захваљујући овој међународној сарадњи настала је  и изложба „Графичке визије  4“, која је уствари колективна изложба графика петорице мексичких аутора, изложба на којо су присутне  различите графичке технике., теме и поетике.

 Изложба је одлична илустрација класичног приступа графици, инсистирања на чистоћи ликовног израза али и чистоћи у самом технолошком приступу.

Уз све то, ове графике су богате реалистичним, препознатљивим садржајем и као такве поприлично су блиске широј публици и ученицима основних и средњих школа.