Међународни жири у саставу:Радован Крагуљ, академски сликар (Велика Британија), Александер Басин, музејски савјетник, (Словенија) и Јанко Орач, академски сликар и графичар(Словенија), жирирао је радове пристигле на Конкурс који је расписао Музеј Козаре Приједор, за 1. међународно бијенале радова на папиру, Приједор 2016. за изложбу и награде. Жири је одлучио да се додијеле три равноправне награде у висини од 500 евра, сљедећим ауторима: Габриел Белжон (Белгија), Жарко Врезец (Словенија), Предраг Марјановић (БиХ), те посебна признања жирија за ауторе: Оливера Шипка (БиХ), Александар Костић (Србија).

The international jury consisting of Radovan Kragulj, academic painter (Great Britain), Aleksander Bassin, museum consultant (Slovenia) and Janko Orac, academic painter and graphic artist (Slovenia) has juried the works received for the competition which was announced by the Museum of Kozara Prijedor for The 1st International Biennial of works on paper, Prijedor 20for the exhibition and awards. The jury has decided to award three equal awards in amount of 500 euros to the following authors: Gabriel Belgeonne (Belgium) Žarko Vrezec (Slovenia) Predrag Marjanovic (BiH) As well as jury's special recognition for the authors: Olivera Šipka (BIH) Aleksandar Kostić (Serbia)