Листа аутора и радова изабраних за изложбу Првог међународног бијенала радова на папиру, Приједор 2016.

Lista autora i radova izabranih za izložbu Prvog međunarodnog bijenala radova na papiru, Prijedor 2016.

The list of authors and artwork selected for The First International Biennial of Art exhibition, Prijedor 2016

"Grad od željeza i sedefa" - autora Bratislava Teinovića


Direktor Muzeja Kozare Zoran Radonjić pojasnio je da je riječ o izložbi eksponata i vojne opreme osmanskih Turaka u Banjaluci i obuhvata period od 1527. do 1878. godine.
"Značaj ove izložbe za Muzej je prvenstveno u tome što je namijenjena običnom čovjeku, posebno učenicima osnovne i srednje škole koji će na ovaj način praktično imati jedan kvalitetan čas istorije", naveo je Radonjić.

Istraživanje na lokalitetu Topića Brdu

Od 2011. godine Muzej Kozare u saradnji sa Republičkim zavodom za zaštitu kulturno istorijskog i prirodnog naslijeđa u Banjaluci i arheolozima iz Univerziteta Kembridz, vrše istraživanja terena na području Grada Prijedora. U periodu od 22. 9. do 30. 9. 2014. godine iskopavali smo lokalitet na Topića Brdu, mjestu 10-tak kilometara od Prijedora prema Sanskom Mostu. Lokalitet se nalazi u neposrednoj blizini aktivnog pravoslavnog groblja.
  

MUZEJ KOZARE PRIJEDOR