"Grad od željeza i sedefa" - autora Bratislava Teinovića


Direktor Muzeja Kozare Zoran Radonjić pojasnio je da je riječ o izložbi eksponata i vojne opreme osmanskih Turaka u Banjaluci i obuhvata period od 1527. do 1878. godine.
"Značaj ove izložbe za Muzej je prvenstveno u tome što je namijenjena običnom čovjeku, posebno učenicima osnovne i srednje škole koji će na ovaj način praktično imati jedan kvalitetan čas istorije", naveo je Radonjić.

Istraživanje na lokalitetu Topića Brdu

Od 2011. godine Muzej Kozare u saradnji sa Republičkim zavodom za zaštitu kulturno istorijskog i prirodnog naslijeđa u Banjaluci i arheolozima iz Univerziteta Kembridz, vrše istraživanja terena na području Grada Prijedora. U periodu od 22. 9. do 30. 9. 2014. godine iskopavali smo lokalitet na Topića Brdu, mjestu 10-tak kilometara od Prijedora prema Sanskom Mostu. Lokalitet se nalazi u neposrednoj blizini aktivnog pravoslavnog groblja.
  

MUZEJ KOZARE PRIJEDOR