Листа аутора и радова изабраних за изложбу Првог међународног бијенала радова на папиру, Приједор 2016.

Lista autora i radova izabranih za izložbu Prvog međunarodnog bijenala radova na papiru, Prijedor 2016.

The list of authors and artwork selected for The First International Biennial of Art exhibition, Prijedor 2016

Formiranje arheološka zbirke Muzeja Kozare počelo je negdje početkom šezdesetih godina prošlog vijeka, odnosno prvim zaštitnim i sistematskim iskopavanjima na području opštine. Slučajni nalazilokalnog stanovništva sela Čarakovo i gradine Zecovi bili su prvi arheološki eksponati. Obilje arheološkog materijala pružilo je mogućnost prvih iskopavanja antičkih i srednjovjekovnih objekata koje je 1953. godine obavila dr Irma Čremošnik. Sljedećih 1954. i 1956. godine obavljena su probna   i sistematska istraživanja preistorijskih slojeva  gradine pod rukovodstvom dr Alojza Benca, a dio arheološkog materijala ostao je u Muzeju Kozare.
 
Značajnije istraživanje, ovaj put ranosrednjovjekovne nekropole u Rakovčanima kod Prijedora obavila je Nada Miletić u periodu od 1960-64. ali je najznačajniji arhološki materijal odnešen u Zemaljski muzej u Sarajevo. Slična  sudbina se desila i s arheološkim materijalom sa  srednjevjekovne nekropole u Gomjenici kod Prijedora koju je isti autor istraživala 1963. godine, i istraživanja Zdravka Marića u Baltin Barama 1961. godine. Slučajni nalazi s područja Ljubije i Briševa gdje je vršeno iskopavanje željezne rude 1953. i 1957. godine , popunili su antičku zbirku Muzeja sa 11 rimskih nadgrobnih spomenika i žrtvenika, među kojima se izdvajaju spomenici posvećeni  Terrae Matri  i panonskom božanstvu Sedatu.
Dio preistorijske arheloške zbirke popunjen je istaživanjem dvije nekropole spaljenih pokojnika sa lokaliteta Dera i Babići koje je istraživao arheolog Muzeja Milenko Radivojac.
Zbog nedostatka prostora preseljenjem u današnju zgradu Muzeja arheološka izložba je pohranjena u depo Muzeja sem kamenih spomenika koji krase dvorište pomenute javne ustanove.