Od 2011. godine Muzej Kozare u saradnji sa Republičkim zavodom za zaštitu kulturno istorijskog i prirodnog naslijeđa

u Banjaluci i arheolozima iz Univerziteta Kembridz,vrše istraživanja terena na području Grada Prijedora. U periodu od 22. 9. do 30. 9. 2014. godine iskopavali smo lokalitet na Topića Brdu, mjestu 10-tak kilometara od Prijedora prema Sanskom Mostu. Lokalitet se nalazi u neposrednoj blizini aktivnog pravoslavnog groblja. Prilikom sondažnih iskopavanja pronađeni su uz obilje fragmenata keramike, dijelovi zida nastambe sa spaljenom podnicom. Kako ovaj lokalitet nije do sada istraživan, u planu su detaljnija iskopavanja u narednom periodu.

Učesnici iskopavanja: prof. Čarli Frenč, Geri Mariner i Tonko Rajkovača  ispred Univerziteta Kembridz, Ljubica Srdić i Ljiljana Parežanin ispred Republičkog zavoda, Daniela Radosavac iz Muzeja Kozare i Milenko Radivojac kao gost arheolog.