Листа аутора и радова изабраних за изложбу Првог међународног бијенала радова на папиру, Приједор 2016.

Lista autora i radova izabranih za izložbu Prvog međunarodnog bijenala radova na papiru, Prijedor 2016.

The list of authors and artwork selected for The First International Biennial of Art exhibition, Prijedor 2016

МУЗЕЈСКА БИБЛИОТЕКА

     ОСНИВАЊЕМ МУЗЕЈА У ПРИЈЕДОРУ 1954. ГОДИНЕ ФОРМИРАНА ЈЕ МУЗЕЈСКА БИБЛИОТЕКА, ЗАХВЉУЈУЋИ ОТКУПОМ И ДОНАЦИЈАМА, У ВИДУ КЊИГА, УГЛЕДНИХ ПРИЈЕДОРСКИХ ПОРОДИЦА: МИТРИНОВИЋ, РАДЕТИЋ И ДРУГИХ. 
     БИБЛИОТЕКА МУЗЕЈА КОЗАРЕ ПРИЈЕДОР ЈЕ СПЕЦИЈАЛНА БИБЛИОТЕКА ЧИЈИ ЈЕ РАД УСКЛАЂЕН СА РАДОМ И ОРГАНИЗАЦИЈОМ МУЗЕЈА, ПА ЈЕ ЊЕН ФОНД ВЕЗАН ЗА ЛИТЕРАТУРУ ИЗ МУЗЕЈСКЕ ДЈЕЛАТНОСТИ: ИСТОРИЈА, ИСТОРИЈА УМЈЕТНОСТИ, АРХЕОЛОГИЈА, ЕТНОЛОГИЈА, НУМИЗМАТИКА И ДР.