МУЗЕЈСКА БИБЛИОТЕКА

     ОСНИВАЊЕМ МУЗЕЈА У ПРИЈЕДОРУ 1954. ГОДИНЕ ФОРМИРАНА ЈЕ МУЗЕЈСКА БИБЛИОТЕКА, ЗАХВЉУЈУЋИ ОТКУПОМ И ДОНАЦИЈАМА, У ВИДУ КЊИГА, УГЛЕДНИХ ПРИЈЕДОРСКИХ ПОРОДИЦА: МИТРИНОВИЋ, РАДЕТИЋ И ДРУГИХ. 
     БИБЛИОТЕКА МУЗЕЈА КОЗАРЕ ПРИЈЕДОР ЈЕ СПЕЦИЈАЛНА БИБЛИОТЕКА ЧИЈИ ЈЕ РАД УСКЛАЂЕН СА РАДОМ И ОРГАНИЗАЦИЈОМ МУЗЕЈА, ПА ЈЕ ЊЕН ФОНД ВЕЗАН ЗА ЛИТЕРАТУРУ ИЗ МУЗЕЈСКЕ ДЈЕЛАТНОСТИ: ИСТОРИЈА, ИСТОРИЈА УМЈЕТНОСТИ, АРХЕОЛОГИЈА, ЕТНОЛОГИЈА, НУМИЗМАТИКА И ДР.