Листа аутора и радова изабраних за изложбу Првог међународног бијенала радова на папиру, Приједор 2016.

Lista autora i radova izabranih za izložbu Prvog međunarodnog bijenala radova na papiru, Prijedor 2016.

The list of authors and artwork selected for The First International Biennial of Art exhibition, Prijedor 2016

     ОСНИВАЊЕМ МУЗЕЈА У ПРИЈЕДОРУ 1954. ГОДИНЕ ФОРМИРАНА ЈЕ МУЗЕЈСКА БИБЛИОТЕКА, ЗАХВЉУЈУЋИ ОТКУПОМ И ДОНАЦИЈАМА, У ВИДУ КЊИГА, УГЛЕДНИХ ПРИЈЕДОРСКИХ ПОРОДИЦА: МИТРИНОВИЋ, РАДЕТИЋ И ДРУГИХ. 
     БИБЛИОТЕКА МУЗЕЈА КОЗАРЕ ПРИЈЕДОР ЈЕ СПЕЦИЈАЛНА БИБЛИОТЕКА ЧИЈИ ЈЕ РАД УСКЛАЂЕН СА РАДОМ И ОРГАНИЗАЦИЈОМ МУЗЕЈА, ПА ЈЕ ЊЕН ФОНД ВЕЗАН ЗА ЛИТЕРАТУРУ ИЗ МУЗЕЈСКЕ ДЈЕЛАТНОСТИ: ИСТОРИЈА, ИСТОРИЈА УМЈЕТНОСТИ, АРХЕОЛОГИЈА, ЕТНОЛОГИЈА, НУМИЗМАТИКА И ДР.
     МУЗЕЈСКА БИБЛИОТЕКА ДАНАС БРОЈИ ПРЕКО 5 000 НАСЛОВА, ОД ТОГА СУ ВЕЋИ БРОЈ МОНОГРАФСКА ИЗДАЊА (КЊИГЕ) И СЕРИЈСКЕ ПУБЛИКАЦИЈЕ (НОВИНЕ И ЧАСОПИСИ МАТИЧНОГ ПОДРУЧЈА). 
     У ОКВИРУ ФОНДА БИБЛИОТЕКЕ, КАО ПОСЕБНЕ ЦЈЕЛИНЕ, НАЛАЗЕ СЕ И МОНОГРАФСКА ИЗДАЊА ИЗ ДВА ЛЕГАТА:
     - ЛЕГАТ ПОРОДИЦЕ СТОЈАНОВИЋ, КОЈУ ЧИНЕ ЛИЧНА БИБЛИОТЕКА ОД ОКО 200 КЊИГА СТРУЧНЕ ЛИТЕРАТУРЕ ИЗ ОБЛАСТИ МЕДИЦИНЕ ДР МЛАДЕНА СТОЈАНОВИЋА, НАРОДНОГ ХЕРОЈА;
     - ЛЕГАТ БОШКА БАШКОТА, ПОЛИТИЧКОГ И ЈАВНОГ РАДНИКА ИЗ БЕОГРАДА, ПОРИЈЕКЛОМ СА ОВОГ ПРОСТОРА, КОЈЕГ ЧИНЕ ОКО 1 200 МОНОГРАФСКИХ ИЗДАЊА ИЗ РАЗЛИЧИТИХ ОБЛАСТИ, НАЈВИШЕ ИЗ ИСТОРИЈЕ И ДРУШТВЕНО ПОЛИТИЧКОГ ЖИВОТА БИВШЕ ДРЖАВЕ.
     У ОКВИРУ МУЗЕЈСКЕ БИБЛИОТЕКЕ, ОД 2005. ГОДИНЕ ОРГАНИЗОВАНА ЈЕ И ИЗДАВАЧКА ДЈЕЛАТНОСТ, СА ОКО ДВАДЕСЕТАК МОНОГРАФСКИХ ИЗДАЊА ПРОЗЕ И ПОЕЗИЈЕ ПИСАЦА СА МАТИЧНОГ ПОДРУЧЈА.
     СТАРУ ( ДО 1867. ГОДИНЕ) И РИЈЕТКУ (РИЈЕТКА ИЗДАЊА ИЗ РАТНИХ ПЕРИОДА 1912-1913, 1914-1918, 1941-1945. ГОДИНЕ) КЊИГУ, КАО КУЛТУРНО ДОБРО, У МУЗЕЈУ КОЗАРЕ ПРИЈЕДОР ЧИНЕ ОКО 300 РАЗЛИЧИТИХ ПУБЛИКАЦИЈА (ТЕМАТСКИ И ЈЕЗИЧКИ) НАСТАЛЕ ОД ДРУГЕ ПОЛОВИНЕ 19. ДО ПРВЕ ПОЛОВИНЕ 20. ВИЈЕКА.
     МУЗЕЈСКА БИБЛИОТЕКА, ОСИМ ШТО ПРИМАРНО СЛУЖИ ЗА РАД КУСТОСИМА МУЗЕЈА, ОТВОРЕНОГ ЈЕ ТИПА, ТЕ ЗБОГ СВОЈЕ СПЕЦИФИЧНЕ ГРАЂЕ ПРУЖА УСЛУГЕ И ГРАЂАНСТВУ.