ОСНИВАЊЕМ МУЗЕЈА У ПРИЈЕДОРУ 1954. ГОДИНЕ ФОРМИРАНА ЈЕ МУЗЕЈСКА БИБЛИОТЕКА, ЗАХВЉУЈУЋИ ОТКУПОМ И ДОНАЦИЈАМА, У ВИДУ КЊИГА, УГЛЕДНИХ ПРИЈЕДОРСКИХ ПОРОДИЦА: МИТРИНОВИЋ, РАДЕТИЋ И ДРУГИХ. 
     БИБЛИОТЕКА МУЗЕЈА КОЗАРЕ ПРИЈЕДОР ЈЕ СПЕЦИЈАЛНА БИБЛИОТЕКА ЧИЈИ ЈЕ РАД УСКЛАЂЕН СА РАДОМ И ОРГАНИЗАЦИЈОМ МУЗЕЈА, ПА ЈЕ ЊЕН ФОНД ВЕЗАН ЗА ЛИТЕРАТУРУ ИЗ МУЗЕЈСКЕ ДЈЕЛАТНОСТИ: ИСТОРИЈА, ИСТОРИЈА УМЈЕТНОСТИ, АРХЕОЛОГИЈА, ЕТНОЛОГИЈА, НУМИЗМАТИКА И ДР.
     МУЗЕЈСКА БИБЛИОТЕКА ДАНАС БРОЈИ ПРЕКО 5 000 НАСЛОВА, ОД ТОГА СУ ВЕЋИ БРОЈ МОНОГРАФСКА ИЗДАЊА (КЊИГЕ) И СЕРИЈСКЕ ПУБЛИКАЦИЈЕ (НОВИНЕ И ЧАСОПИСИ МАТИЧНОГ ПОДРУЧЈА). 
     У ОКВИРУ ФОНДА БИБЛИОТЕКЕ, КАО ПОСЕБНЕ ЦЈЕЛИНЕ, НАЛАЗЕ СЕ И МОНОГРАФСКА ИЗДАЊА ИЗ ДВА ЛЕГАТА:
     - ЛЕГАТ ПОРОДИЦЕ СТОЈАНОВИЋ, КОЈУ ЧИНЕ ЛИЧНА БИБЛИОТЕКА ОД ОКО 200 КЊИГА СТРУЧНЕ ЛИТЕРАТУРЕ ИЗ ОБЛАСТИ МЕДИЦИНЕ ДР МЛАДЕНА СТОЈАНОВИЋА, НАРОДНОГ ХЕРОЈА;
     - ЛЕГАТ БОШКА БАШКОТА, ПОЛИТИЧКОГ И ЈАВНОГ РАДНИКА ИЗ БЕОГРАДА, ПОРИЈЕКЛОМ СА ОВОГ ПРОСТОРА, КОЈЕГ ЧИНЕ ОКО 1 200 МОНОГРАФСКИХ ИЗДАЊА ИЗ РАЗЛИЧИТИХ ОБЛАСТИ, НАЈВИШЕ ИЗ ИСТОРИЈЕ И ДРУШТВЕНО ПОЛИТИЧКОГ ЖИВОТА БИВШЕ ДРЖАВЕ.
     У ОКВИРУ МУЗЕЈСКЕ БИБЛИОТЕКЕ, ОД 2005. ГОДИНЕ ОРГАНИЗОВАНА ЈЕ И ИЗДАВАЧКА ДЈЕЛАТНОСТ, СА ОКО ДВАДЕСЕТАК МОНОГРАФСКИХ ИЗДАЊА ПРОЗЕ И ПОЕЗИЈЕ ПИСАЦА СА МАТИЧНОГ ПОДРУЧЈА.
     СТАРУ ( ДО 1867. ГОДИНЕ) И РИЈЕТКУ (РИЈЕТКА ИЗДАЊА ИЗ РАТНИХ ПЕРИОДА 1912-1913, 1914-1918, 1941-1945. ГОДИНЕ) КЊИГУ, КАО КУЛТУРНО ДОБРО, У МУЗЕЈУ КОЗАРЕ ПРИЈЕДОР ЧИНЕ ОКО 300 РАЗЛИЧИТИХ ПУБЛИКАЦИЈА (ТЕМАТСКИ И ЈЕЗИЧКИ) НАСТАЛЕ ОД ДРУГЕ ПОЛОВИНЕ 19. ДО ПРВЕ ПОЛОВИНЕ 20. ВИЈЕКА.
     МУЗЕЈСКА БИБЛИОТЕКА, ОСИМ ШТО ПРИМАРНО СЛУЖИ ЗА РАД КУСТОСИМА МУЗЕЈА, ОТВОРЕНОГ ЈЕ ТИПА, ТЕ ЗБОГ СВОЈЕ СПЕЦИФИЧНЕ ГРАЂЕ ПРУЖА УСЛУГЕ И ГРАЂАНСТВУ.