Od 1954.g., kada je osnovan muzej u Prijedoru, počelo je sakupljanje predmeta od kojih se danas sastoji etnološka zbirka. Nju čine predmeti tradicionalne seoske  ali i gradske kulture, područja u našoj nadležnosti.
Zbog bitke na Kozari, masovnog odvođenja Srba u Jasenovac, pustošenja ovog dijela zemlje u II svjetskom ratu, nedostaju predmeti nastali prije rata. Zbirku, uglavnom  čine predmeti nastali poslije rata , njih oko 800.
Eksponate možemo razvrstati prema vrsti materijala od koga su napravljeni na : metalne, drvene, tekstilne i predmete od pečene gline.
Metalne predmete čine alati upotrebljavani u kovačkom i stolarskom zanatu i oružje iz turskog perioda.
 U drvene predmete spadaju oruđa za zemljoradnju, sprave i pomagala za proizvodnju tekstilnih vlakana, dijelovi stolarskog alata, seosko pokućstvo, gradsko pokućstvo i muzički instrumenti,
Testilni dio zbirke bi se mogao podijeliti na predmete nastale tkanjem i vezenjem , te gradsku i seosku nošnju, koja je više zastupljena u zbirci.
Predmeti od pečene gline su posude za hranu, korištene u kući.
Prema podjeli po teritorijalnoj zastupljenosti u zbirci imamo komplete srpske ženske nošnje timarsko - sanske, ženske i muške knežopoljsko - kozarske, hrvatske ženske nošnje sasinsko - ljubijske i dijelove muslimansko - bošnjačke nošnje. Sem kompletnih nošnji zbirku čine mnogi dijelovi navedenih nošnji, nešto gradskih nošnji, zato što je naš muzej regionalni i zadatak mu je da sakuplja, čuva i prezentuje kulturu ovog područja.