Листа аутора и радова изабраних за изложбу Првог међународног бијенала радова на папиру, Приједор 2016.

Lista autora i radova izabranih za izložbu Prvog međunarodnog bijenala radova na papiru, Prijedor 2016.

The list of authors and artwork selected for The First International Biennial of Art exhibition, Prijedor 2016

TEKSTILNI PREDMETI,METALNI PREDMETI,DRVENI PREDMETI, PREDMETI OD PEČENE GLINE

GALERIJE:

TEKSTILNI PREDMETI

METALNI PREDMETI

DRVENI PREDMETI

PREDMETI OD PEČENE GLINE