Pisani dokumenti HEMEROTEKA

U sastav istorijskog odjeljenja ulazi i Hemeroteka u čiji sastav ulaze i sva godišta sedmičnog javnog glasila ,,Kozarski vjesnik,, od 1975. godine do danas, Informacije RŽR Ljubija, Celuloza - list radnog kolektiva celuloze i papira i dr.

Trodimenzionalni eksponati

Period nakon II Svjetskog rata

Ovaj period sačinjavaju dokumenti koji se tiču urbanističkog razvoja grada, brojna dokumentacija o izgradnji spomenika na Kozari, radnim akcijama,OI, kao i građa prikupljena o Otadžbinskom ratu.

Period NOR - eksponati II svj. rata...

Opširnije...

VIDEO ZAPISI - sjećanja

Poseban dio u okviru istorijske zbirke prestavlja videoteka u kojoj se nalazi 100 intervjua uobličenih u dva ciklusa projekta ,,Sjećanja,, - o istorijatu Prijedora, i o Ljubiji i rudarenju. Na osnovu njih je snimljen omnibus- film ,,Sjećanja,, koji se sastoji od tri priče iz različitih razdoblja razvoja grada.

{module[61]}