Period nakon II Svjetskog rata

Ovaj period sačinjavaju dokumenti koji se tiču urbanističkog razvoja grada, brojna dokumentacija o izgradnji spomenika na Kozari, radnim akcijama,OI, kao i građa prikupljena o Otadžbinskom ratu.

Period NOR - eksponati II svj. rata...

Najveći broj eksponata i istorijske dokumentacije upravo pripada ovom periodu koji obuhvata razvitak radničkog pokreta, osnivanje NOO, partizanskih jedinica, materijale društveno-ekonomskog, političkog i vojnog karaktera. Odjeljenje posjeduje vrlo značajne primjerke oružija, vojne opreme, štampe, karata i političkog materijala iz NOR-a. Posebno mjesto pripada dokumentaciji o stradanju naroda Potkozarja tokom II neprijateljske ofanzive i deportovanjem zarobljenih, od kojih je oko 12.000 djece u ustaške logore smrti. Značajan dio pripada Legatu Boška Baškota od 2007. godine koji se sastoji od velikog broja fotokopija Arhivskog odsjeka za radnički pokret Krajine, Izvještaji Redarstvene oblasti, oružništva NDH 1941-1944. kao i brojna lična prepiska, radovi i zapažanja.

Austrijski period i period između dva rata 1918-1940

Austro-Ugarski period je zastupljen većim brojem dokumenata iz oblasti politike, kulture, prosvjete, i razvoja privrednog života ovog kraja, kao i većim brojem fotografija grada, gradskih porodica kao i života u njemu.

Foto: dok. Ukidanje bosanskog jezika 1907.
Zapisnici Vile
Mjere protiv španjolskog gripa
Raspored škola i nastavnika 1935....
Urbanistički plan iz 1901.
Proklamacija

Turski period

turskog i austrougarskog perioda

Odjeljenje posjeduje dobru kolekciju turskog oružija, nekoliko stotina originalnih turskih dokumenata, dio dokumenata vezanih za Veliki bosansko - hercegovački ustanak 1875- 1878, kao i veći broj fotokopija vezanih sadržajem za ovaj kraj.