Листа аутора и радова изабраних за изложбу Првог међународног бијенала радова на папиру, Приједор 2016.

Lista autora i radova izabranih za izložbu Prvog međunarodnog bijenala radova na papiru, Prijedor 2016.

The list of authors and artwork selected for The First International Biennial of Art exhibition, Prijedor 2016

U sastav istorijskog odjeljenja ulazi i Hemeroteka u čiji sastav ulaze i sva godišta sedmičnog javnog glasila ,,Kozarski vjesnik,, od 1975. godine do danas, Informacije RŽR Ljubija, Celuloza - list radnog kolektiva celuloze i papira i dr.