Листа аутора и радова изабраних за изложбу Првог међународног бијенала радова на папиру, Приједор 2016.

Lista autora i radova izabranih za izložbu Prvog međunarodnog bijenala radova na papiru, Prijedor 2016.

The list of authors and artwork selected for The First International Biennial of Art exhibition, Prijedor 2016

Spomen kuća porodice Stojanović

 
Spomen kuća porodice Stojanović, depadans Muzeja Kozare, svečano je otvorena 15. maja 2007. godine.
            Inače, pomenuti objekat izgrađen je gotovo u identičnom obliku, na mjestu stare porodične kuće Gavre i Sime Stojanovića iz 1893.godine. I prije ovog starog objekta na tom mjestu se nalazio prvobitni stambeni objekat svešteničke porodice Stojanović iz 1864. godine koji će izgoriti u velikom požaru 1882. Taj stari objekat koji je dodjeljen Muzeju 1960. godine i u kojem su se nalazile dvije izložbe " Poginuli borci Prijedora u drugom svjetskom ratu" i " Dr Mladen, život i djelo", zbog svoje dotrajalosti srušen je 1989. godine. Saradnjom tadašnje Opštine i Zavoda za zaštitu spomenika kulture BiH, objekat je završen u prvoj fazi, tj. ozidan i ugrađena stolarija. Rat, nedostatak sredstava, a i nedovoljna zainteresovanost pojedinih faktora,uslovili su činjenicu da su tek 2006. godine izdvojena budžetska sredstva, raspisan tender, te izvršena druga faza sanacije objekta, odnosno njegov završetak početkom 2007. godine.
             
            Tokom 2006. i 2007. godine obnovljeni su kontakti s naslednicima porodice Sretena Stojanovića, a istovremeno i potomcima Stojanovića, što je rezultiralo dopunom muzejske zbirke, istorijskih i umjetničkih eksponata vezanih za iste. Urađen je idejni i izvedbeni plan te su postavljene dvije stalne izložbe: „Istorijska izložba o porodici Stojanović“,  s posebnim osvrtom na dr Mladena Stojanovića kojem je posvećeno više od polovine izložbe, a na spratnom dijelu izložba „Izbor iz legata Sretena Stojanovića“. Autor izložbi je Radivojac Milenko, direktor Muzeja,  uz   saradnju akademskog slikara  Predraga Marjanovića, te kustosa Muzeja.
            Uz obilje dokumenata, fotografija i manjih trodimenzionalnih eksponata, izložbu čine i 41 slika (različitih tehnika), 6 skulptura i 5 reljefa iz umjetničkog opusa Sretena Stojanovića, a jedna skulptura većih dimenzija eksponirana je pred objekat. Inače, stalna izložba je koncipirana na taj način da joj se, vremenom, mogu dodavati novonabavljeni eksponati i umjetnička djela.
           
            Treba na kraju pomenuti da su poslednji kontakti s naslednicima porodice Sretena Stojanovića (gđa Milica Arežina), te članovima porodice Stojanović (dr.Sreten Bila i Mladen-Bata Ignjatijević iz Beograda, te Mladen Stojanović iz Minhena) rezultirali dobijanjem 290 crteža i skica, 26 tempera, 57 akvarela, 3 bronzane biste, 6 malih bronzanih portreta, 4 bronzana reljefa manjih dimenzija, 1 reljef od gipsa, nekoliko ličnih predmeta Sretena Stojanovića i brojnim katalozima od prije i poslije drugog Svjetskog rata.